Nani Pons
Llicenciat en Ciències de la Informació
Publicista
Pilot/operador drone AESA
Pilot de parapent
Pilot ULM
Patró embarcacions esbarjo
Responsable de la façada marítima
des de Barcelona a Port Bou
nani@poseidrone.com
Xavi Blasi
Llicenciat en Ciències de la Informació
Publicista
Agència de publicitat pròpia durant 25 anys
Pilot/operador drone AESA
Pilot ULM
Patró iot
Responsable façana marítima des de
Barcelona fins a Les Cases d’Alcanar.
xavi@poseidrone.com
Nani Pons
Llicenciat en Ciències de la Informació
Publicista
Pilot/operador drone AESA
Pilot professional de parapent
Pilot ULM
Patró embarcacions esbarjo
Responsable de la façada marítima
des de Barcelona a Port Bou
nani@poseidrone.com
Xavi Blasi
Llicenciat en Ciències
de la Informació
Publicista Agència de publicitat
pròpia durant 25 anys
Pilot/operador drone AESA
Pilot ULM
Patró iot
Responsable façana marítima des de
Barcelona fins a Les Cases d’Alcanar.
xavi@poseidrone.com